TARTALOMO

’´Oneia orh

azaz szamárhegy; ezt a nevet viselte az a mintegy 600 m. magas kopár hegyláncz, mely a corinthusi Isthmustól Délre Cenchreae városáig huzódik. Minthogy az északi Görögországból a Peloponnesusba vezető útba esett, hadi szempontból igen nevezetes hegység volt s számos harcz színtereként szerepelt. Xen. Hell. 6, 5, 51. 7, 1, 15. 41. Thuc. 4, 42. 44. Pol. 2, 52. Plut. Cleom. 20. Ma Ekszamilia hegyláncz néven ismeretes.

K. J.