TARTALOMO

Onesicritus, Onesicrates

OnhsicritoV, ’OnhsicrathV. – 1. Astypalaeából v. Aeginából, Diogenesnek a cynikus bölcsésznek hallgatója és N. Sándor kisérője ázsiai hadjáratában N. Sándor megbízta őt egy követséggel a gymnosophistákhhoz (India felső néposztálya = brahmánok), továbbá az indiai tengerpartok kikutatásával. Terjedelmes munkát írt Nagy Sándor tetteiről (egyik része paraplouV), melynek történelmi értéke a túláradozó dicsérgetések folytán alig vehető számba. Plut. Alex. 46. Strab. 15, 698. Gell. n. A. 9, 4. Töred. lásd Müller, Script. hist. Alex. 47. – 2. Commodus császár görög tanítója. Lamprid. Comm. 1.

SCH. S.