TARTALOMO

Onomacritus

OnomacritoV, a Pisistratidák idejében és udvarában élő athenaei ember, a ki Herodotus (7, 6) szerint Hypparchus megbizásából Musaeus jóslatait rendezte (diaJethV crhsmwn twn Mousaiou). E foglalatossága közben a Hermionéből származó Lasus hamisításon érte, a mi száműzetését vonta maga után. Később kibékült a Pisistratidákkal, s velük együtt sürgette Susában a perzsa udvarnál Xerxes hadjáratát Athenae ellen. Nyilván Herodotus elbeszélése szolgáltatott alapot arra a föltevésre, mely már az ókorban általános lett, hogy részben O. a szerzője a Musaeus és Orpheus neve alatt ismeretes költeményeknek (l. E. Meyer, Gesch. des Alterthums, 2, 737). Ezt az ókori hypothesist azután több-kevesebb megszorítással elfogadta a modern philologia is. Csak legujabban kezd az a nézet utat törni az orphikus vallásra vonatkozó kutatások alapján (v. ö. főleg Kern munkásságát), hogy O. hamisítása nem érinthette azon vallásos költészet lényegét, mely a Kr. e. 6. században már készen volt és a hivők körében közismeret tárgyát képezte. E felfogás álláspontjáról hypercritikus tévedés akár azon költészetet O. szerzeményének tekinteni, melyet Pausanias (8, 31 és 37. 9, 35) ugyanafféle tévedésből O. neve alatt idéz.

H. GY.