TARTALOMO

Operae

nem csupán magát a munkát vagy a szolgálatot jelenti, hanem a munkaerőt is, sőt néha az egész rabszolgahad értendő alatta, melyet bérbe adtak és bérbe vettek. Erre vonatkozik az ismeretes kifejezés: operarum locatio vagy conductio. Az ilyen rabszolga-tömeg elvégezte a bérlőgazda által reá bízott nagy munkát vagy néha nyilvánosan léptek fel gladiatori játékokban és egyéb mutatványokban. Az idők folyamán megtörtént, hogy szabadon születtet emberek is árúba bocsátották munkaerejüket, hogy mint egyszerű munkások (operarii, mercennarii) napszámos-munkát végezzenek vagy más személyes szolgálatot teljesítsenek. Különösen a szabadlábra bocsátott egyének (manu missi), tartoztak bizonyos szolgálatot (operae) teljesíteni. Az úgynevezett operae officiales határozott napokra vonatkozó kötelességeket róttak a szabadosokra, pl. ut libertus cum patrono moretur, peregre proficiscatur, negotium ejus exerceat. V. ö. Plautus, Menaechmi 1032. Az operae fabriles másfél munkát jelentett, a mikor t. i. a szabadon bocsátott egyén képes volt mint faber vagy másfajta mesterember hasznos munkát végezni ura és gazdája számára.

PR. J.