TARTALOMO

Opimii

plebejus nemzetség. Nevezetesek: – 1. L. Op., mint praetor Kr. e. 125-ben meghódította és földúlta Fregellae lázadó várost (Liv. ep. 60), 121-ben consul lett s vezette a nemesség harczát C. Gracchus ellen, kit a fegyveres nép élén megtámadva pártfeleinek egy részével egyetemben levert (Cic. Cat. 1, 2, 4. Phil. 8, 4, 14. Sall. Jug. 16. Plut. C. Gracch. 13 skk.); nagyon nemtelenül bánt ellenfele hullájával, valamint pártfeleivel. Miután fölmentették (120) a vád alól, melyet ártatlan polgárokkal szemben tanusított méltatlan bánásmódja miatt emeltek ellene, mint követ Jugurthához ment Africába, megvesztegettette magát, miért visszatérésekor a nép számadásra vonta és elitélte; száműzetésbe ment, és megvetve szegényül halt meg Dyrrhachiumban. – 2. Q. Op., ama Sulla adta törvény ellenzője, mely kizárta a tribunusokat a magasabb hivatalokból, ezért bevádolták, a törvényszék, a melyben Verres is részt vett mint praetor (Kr. e. 74), elmarasztalta s e miatt elveszítette vagyonát. Cic. Verr. 1, 60. – 3. M. Op., Pompejus seregében szolgált s Macedoniában (Kr. e. 48) futással menekült meg Domitius katonáitól. Caes. b. c. 3, 38.

B. G.