TARTALOMO

Optio

altiszt a római seregben. Eredetileg, midőn a legio 300 lovasa 10 turmára oszlott s mindegyik turmának 3 decuriója volt, a decuriók maguk szemelhettek ki (adoptare) maguk mellé egy-egy segédet, a kinek azután ép azért optio lett a neve. Varro. l. l. 5, 91. Ez a jog megillette a legio centuriót is, de később a tribuni militum rendelték ki a centuriók mellé az optiókat. Fest. p. 234Th. Optio előfordult a hajóhadnál is. CIL X 3496. Az optio volt a decurio, illetve centurio hegyettese, s az utóbbi esetben rangja attól függött, hogy milyen osztályu centurio századában szolgált. CIL VIII 18072. A legio összes optiói collegiumot alkottak, s a tábori szentélyben külön fülkéjök (schola) volt, hol áldozataikat bemutatták. CIL VIII 2554. Később az optio valamely katonai közigazgatási ág főnökeit jelentette, így többször fordulnak elő a feliratokban optiók mint kórházak (valetudinarium) tisztviselői, pl. CIL VIII 2553.

K. BÁ.