TARTALOMO

Opus

OpouV, a róla elnevezett opusi locrisiak fővárosa, nem messze az Opusi öböltől, 60 stadiumra Cynusnak nevezett kikötőjétől, egy termékeny parti lapály déli szélén, Patroclus szülővárosa. Volt erős vára (Liv. 32, 32), a melynek romjai Gardinicza falu mellett egy sziklás halmon láthatók. Aiasnak, az Oileus fiának oltáránál tartották az Aenteának nevezett harczi játékokat, ugyanezen Aiasról lehetett elnevezve a városban levő temenoV Aianeion és crhnh. AianiV. Hom. Il. 2, 532. 18, 326. 23, 85. Thuc. 2, 32. 3, 89. Strab. 9, 425.

S. L.