TARTALOMO

Opus incertum

vagy opus antiquum (Vitr. 1, 8), a római falazásnak egy neme, a melyhez a termésköveket legfölebb nagyjában készítették elő, úgy, hogy főkép a mészhabarcs kötőerejétől függött a fal szilárdsága. Italiában csak elvétve fordul elő, ellenben általános volt a tartományokban. Aquincumban úgyszólván csakis ezzel találkozunk. L. 1. kötet, 194. lap, 96. ábra.

K. BÁ.