TARTALOMO

Oratio

a császárnak irásban, olykor levélalakban (azért litterae is) a senatus elé terjesztett javaslata, hogy az előlülő a császár rendelkezésére álló quaestorral fölolvastatván, szavazás alá bocsássa. Tac. ann. 3, 56. 57. 3, 32. 16, 7. Eleinte egy ülésen rendszerint csak egy, később azonban akár öt javaslattal is előállhatott a császár. Dio 53, 32. Vita Alex. 1. Ezt a formát nemcsak olyankor használta, ha meg nem jelenhetett a senatusban, hanem mikor jelen volt is. Vita Marci 10. Pertin. 9.

CS. JÓ.