TARTALOMO

Orbilius Pupillus

született Beneventumban, előbb scriba, majd katona volt, azután tanított szülővárosában, innen 63-ban Kr. e. Romába került, a hol nagy tekintélynek örvendett ugyan, mindazonáltal nagy szükségben élt, a mi őt komorrá és kedvetlenné tette. Ezen hangulatát, úgy látszik, tanítványaival is érezteté, mert Horatius, a ki tanítványa volt, plagosusnak nevezi (ep. 2, 1, 70). Száz éves korában halt meg. Suet. gramm. 9.

SZ. J.