TARTALOMO

Orchamus

OrcamoV, az Achaemenidák nemzetségének királya Persiában, Belus utóda, kinek feleségétől Eurynométól Leucothoë nevű leánya született. Leucothoë magára vonta Apollo szenvedélyes szerelmét, sőt, mi több, viszonozta is. Ezért aztán atyja elevenen eltemettette, Apollo azonban illatos tömjénbokorrá változtatta. Ov. met. 4, 208 skk.

L. M.