TARTALOMO

Orestheus

OresJeuV. – 1. Lycaon fia, alapítója és egyúttal törzsökös őse annak az arcadiai városnak, melyet róla Oresthasiumnak, később pedig Orestesről, Agamemnon fiáról Oresteumnak neveztek el. Paus. 8, 3, 1. 2. Steph. Byzant. s. v. Oresthasion. V. ö. Seeliger, Die Überlieferung der griechischen Heldansage bei Stesichoros, Meiszen, progr. 1886. – 2. Deucalion fia, Pronous és Marathonius testvére. O. király volt Aetoliában, a kinek olyan nőstény kutyája vala, mely csodálatos módon egy tőkét hozott a világra. Midőn ezt a tőkét elásták, tavaszszal egy szőlőtő sarjadzott ki, melynek venyigéi dúsan termették a gerezdeket. Erről a szőlőtőről nevezték el O. fiát Phytiusnak, a kinek fia viszont Oeneus volt. Athen. 2, 35B. Paus. 10, 38, 1. A szőlőtő venyigéiről (ozoi) viszont a locrusok kapták az ’Ozolai melléknevet. Paus. 10, 38, 1. Athen. 2, 35B. Murr, Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythol. 134. usener, Götternamen 257.

L. M.