TARTALOMO

Orichalcum

reicalcoV, valami rézércz volt, melyből a régiek kiolvasztották a rezet. Ezt a vörös színű fémet czinkkel összeelegyítették és így nyerték a sárgás színű aes candidumot, melyből harsonákat is szoktak készíteni, akárcsak mai nap, a mikor a nagy zenekarok hangszerei úgyszólván mind sárga rézből készülnek. A római népetymologia a szó első tagját az aranyat jelentő aurummal hozta összefüggésbe és csinált belőle aurichalcumot. A vígjátékíróknál ez a szó értékes fémet jelent. Néha átvitt értelemben, metonymice, annyi mint trombita.

PR. J.