TARTALOMO

Orientius

Galliából (Auch püspöke-), az 5. század első felében egy commonitorium cz. tankölteményt írt 2 részben (309 és 209 distichon), melynek czélja az örök üdvösségre való utat megmutatni és a bünök ellen harczra inteni. Kisebb költeményeket is tulajdonítanak neki. Kiadta Ellis, Vindobonae, 1888 (Corp. script. ecll. Lat. 16).

B. F.