TARTALOMO

Ormenus

WrmenoV. – 1. Cercaphus fia, Aeolus unokája, Amyntornak apja (némelyek szerint nagyatyja), a ki Thessaliában a Pagasai tengeröböl mellett, Ormeniont (Armeniont) alapította. Hom. Il. 9, 448. Mivel pedig Astydamea, Tlepolemus anyja és Heraclesnek egyik társnője, O. unokája volt, Ovidius őt Ormenisnek nevezi (heroid. 9, 50). – 2. Két trójai vitéz, kiket Teucer és Polypoetes elejtettek. Hom. Il. 8, 274. 12, 187. – 3. Ctesiusnak, Syrus sziget királyának apja, Eumaeusnak nagyapja. Hom. Od. 15, 414. Dio Chrys. or. 15, p. 263.

L. M.