TARTALOMO

Orneus.

– 1. ´’OrneioV, egy Centaurus, a ki a Lapithákkal való küzdelemből elfutott. Ov. met. 12, 302. – 2. ’OrneuV, attikai heros, Erechtheus fia, Peteos apja, Menestheus nagyapja; róla nevezték el Orneaet Argoliaban. Paus. 2, 25, 6. 10, 35, 5. Plut. Thes. 32. A vázafestészetben Pallasszal, Nisus- és Lycusszal együtt fordul elő.

L. M.