TARTALOMO

Oropus

WrwpoV, erős kikötőváros az Euripuson Boeotia és Attica határán, 60 stadiumra az euboeai Eretriától, ma Oropo falu. Thuc. 8, 95. Az eredetileg boeotiai, valószínűleg Tanagra határába tartozó várost korán magukhoz ragadták az athenaeiek, és pedig, mint látszik, a Kr. e. 506-diki szerencsés háború alkalmával. Hdt. 5, 77. 6, 100. Thuc. 2, 23. 3, 91. 4, 96. 7, 28. 8, 60. Azóta örökös vita tárgya volt a boeotiaiak és athenaeiek között, mígnem végre is az utóbbiak vették állandóan birtokukba. Delphinium nevű kikötője, a honnan az átkelés szokott történi Euboeába, az Asopus torkolatánál feküdt. O.-tól másfél órányira, délkeleti irányban épült a vidék főszentsége, Amphiaraus (l. o.) temploma, és egy stadium, melyben Amphiaraus tiszteletére testgyakorlati és múzsai versenyek tartattak, mindkettőt egy tágas csarnokkal és egy jókarban maradt szinházzal együtt az újabb időkben fedezték fel. Paus. 1, 34, 1.

S. L.