TARTALOMO

Orthagoras

OrJagoraV. Sicyonban a dórok phyléje mellé a régi ión lakosság maradványa AigialeeV név alatt mint negyedik phyle sorakozott. E phyléből való volt O., eredetileg egy szakács, ki Kr. e. 670 körül a nép élére állott és tyrannist alapított. A hatalmat okosan és mérséklettel gyakorolta s utódai abban valami 100 éven keresztül megmaradtak. Arist. pol. 5, 9 p. 1315B.

S. L.