TARTALOMO

Orxines

OrxinhV, perzsa hadvezér és a királyi család rokona; a gaugamelai csatában (Kr. e. 331-ben) N. Sándor ellen harczolt és a közben, hogy a hódító Indiában járt, Persis satrapiáját hatalmába kerítette; N. Sándor visszatérte után elkövetett erőszakoskodásai, templomok és halottak megrablása miatt felakasztatta 324-ben. Arr. 6, 29 skk, Curtius (4, 12. 10, 1) Orsinesnek nevezi és máskép mondja el halálát.

P. K