TARTALOMO

Ostorii.

Említendők: – 1. P. Ostorius Scapula, Kr. u. 47-től Britannia helytartója, sikeres háborúkat folytatott, nevezetesen Caratacus fejedelem ellen, ki kezeibe került, későbbi hadjáratai azonban határozottan szerencsétlenűl ütöttek ki s e miatt való bújában halt meg 51-ben. Tac. ann. 12, 31 skk. Agr. 14. – 2. M. Ost. Scapula, az előbbinek fia, atyja alatt dicsően katonáskodott. Öngyilkos lett 62-ben, hogy megszabaduljon a haláltól, melyre Nero szánta. Tac. ann. 2, 31. 16, 14 skk. – 3. Ost. Sabinus, Barea Soranust bevádolta s ezért quaestorságot és jelentékeny pénzösszeget kapott. Tac. ann. 16, 23 skk.

B. G.