TARTALOMO

Otacilii.

– 1. M. Ot. Crassus, mint consul Kr. e. 263-ban leigázta Sicilia egy részét, ostrom alá fogta Syracusaet s kényszerítette Hiero királyt, hogy szövetséget kössön Romával. 246-ban viselt consulsága csekélyebb jelentőségű volt. Pol. 1, 16 sk. Zonar. 8, 9. – 2. T. Ot. Crassus, az előbbinek testvére, consulsága alatt 261-ben hatalma alá hajtotta a siciliai városok egy részét. Pol. 1, 20. – 3. T. Ot. Crassus, Kr. e. 217-ben praetor, 216-ban Siciliában propraetor volt s Hieróval szövetkezve harczolt a carthagóiak ellen. A következő évben Africába vezetett hadjáratot, kirabolt és levert egy carthagói hajóhadosztályt. Liv. 22, 56. 23, 32. 41. A következő évben hiába pályázott a consulságra (Liv. 24, 7 skk.), különösen Fabius ellentétes föllépése következtében. De praetor lett másodszor is a Siciliát kapta tartományul, a honnan ismételten átcsapott az afrikai partokra. Liv. 25, 31. Majd 211-ben ujból pályázott consulságra, de megint elbukott. Siciliában halt meg, még mielőtt bukásáról értesült volna. Liv. 26, 22. – 4. Ot. Crassus, Pompejusnál szolgált s beszennyezte nevét azzal, hogy sok hatalmába esett Caesar-pártit megöletett. Caes. b. c. 3, 28.

B. G.