TARTALOMO

Othryades, -as

OJruadhV, -aV, egyike azon 300 spartainak, a kiknek Herodotus előadása szerint (1, 82) az előleges megállapodáshoz képest meg kellett vívni az e czélra kiválasztott 300 argosival Thyrea birtokáért Kr. e. 546-ban. A küzdők közül csupán O. és két argosi, Alcanor és Chromius maradtak életben. Utóbbiak haza futottak jelenteni, hogy ők a győztesek, ellenben O., miután kifosztotta a halottakat s a fegyvereket a lacedaemoni táborba vitte, elfoglalta helyét a csatatéren s mint győztes ott maradt. Minthogy ilyen viszonyok között a hadakozó felek nem bírtak megegyezni, hogy melyik a győztes, nagy csatába bocsátkoztak, a melyben a spartaiak győztek s így Thyreát megtartották.

S. L.