TARTALOMO

Othrys

h ’´OJruV, Thessaliában Phthiotis területén húzódó erdős hegyláncz, mely a thessaliai síkság és a Sperchius folyamvölgye között vízválasztó vonalat képezve Typhrestustól keleti irányban a Maliai öböltől É.-ra a tengerig terjed s északi kiágazásai a pharsalusi síkságig húzódnak. Keleti legmagasabb része 1720 m.-nyire emelkedik. Egyes részei m. Gura, Jerako nevet viselnek. Hdt. 7, 129. Verg. A. 7, 675. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 1, 42 skk.

ZS. B.