TARTALOMO

Oxus

OxoV, ’WxoV, belső ázsiai folyó, mai neve Dsihim vagy Dsejhun, rendesen Amu Darja. Arrianus (3, 29, 2) szerint az indiai Caucasuson vagyis a Paropamisuson ered és eleintén a Iaxartesszel párhuzamos Északnak folyik, majd irányát megváltoztatván, Bactriana és Margiana északi határát képezi Sogdiana felé és több mellékfolyó felvétele után az Aral tóba ömlik. Curt. 7, 10, 13. Ujabban akadt író, a ki hivatkozással a Vámbéry szerint is kevés hitelt érdemlő Abulghazi arab utazó (1500 körül) és egy angol ügynök (1700 körül) útleirására azt állította, hogy az O. egykoron a Caspiusi tó felé is bocsátott egy ágat. Ezt azonban már Neumann K. J. (Hellenen im Skythenland) tagadta, Walther János pedig legujabban az orosz mérnöki kar mérései alapján, nemkülönben a régibb irók adataiból döntően czáfolgatta, kimutatván, hogy az O. sohasem folyt a Caspiusi tóba és hogy az O.-nak a modern térképeken látható régi (Nyugotra vezető) medre soha sem szolgált folyóvíz medrének. V. ö. I. Wood, A journey to the sources of the river Oxus, új kiadás Yuletól. Pasquier, De Caspiana atque Aralica regione referendos (Paris, 1877). Rob. Rösler, Zur Aral-See Frage(1874). O. Peschel, Erdkunde (2. kiad.). J. Walter Das Oyus-Problem (Petermanns Geogr. Mittheilungen 1898. évf. 204. old.

M. L.