TARTALOMP

Paches

PachV, athenaei hadvezér; Kr. előtt 428-ban az elpártolt Mytilene ellen küldték, körülzárta a várost és 427-ben meghódolásra kényszeríté. Erre hadat vezetett az ázsiai partokra, hogy a spartai hajóhadnak utját állja. Visszatérve Lesbos szigetére, sok, foglyul ejtett mytileneit küldött Athenaebe, az összes mytileneiek megölésére neki adott parancsot azonban visszavették. Thuc. 3, 28 sk. Mikor eljárásáért kérdőre vonták, a törvényszék szine előtt öngyilkossá lett. Plut. Arist. 26. Nic. 6.

K. B.