TARTALOMP

Pactum

tágabb értelemben véve minden egyesség, szűkebb értelemben olyan kétoldalú jogügylet, mely kötelmi szolgáltatás átvállalására vonatkozik, de nincs ellátva a szerződés (contractus) valamennyi kellékével. Vécsey, Római jog 387. l.

CS. JÓ.