TARTALOMP

Paganalia

élénk ünnep Italia-szerte, melyet a régi falusi községek lakói (l. Pagani) a vetés munkáját befejezvén (semente peracta), nagy vígan ültek Januarius havában Tellus és Ceres tiszteletére. Az ünnepen a földmívelők a közös védelmül szolgáló városokban gyűltek össze, így pl. Romában is. Áldozatok kiséretében imádkoztak a vetéstől terhes földanyához jó termésért, s hogy ezt ne tegye tönkre semmiféle elemi csapás vagy ellenséges betörés. A P. ünnepét még akkor is megtartották, mikor a régi pagusok jelentősége teljesen elenyészett, s az ünnep eredeti plebejus jellege is megmaradt. Ov. fast. 1, 663 sk. Varro l. l. 6, 24, 26. Dion. Hal. 4, 15.

G. J.