TARTALOMP

Pale

Palh, azon négy város közül való, a melyek Cephallina szigetén feküdtek; nevét PaleiV, -hV nevezetű lakosai után nyerte; a sziget legkeskenyebb részén, egy Zacynthus felé eső magaslaton feküdt. Az a kis félsziget, a mely eredetileg e város környékét képezte, utána m. Paliki nevet visel, s itt most Likszuri közelében rom-maradványok láthatók belőle. Hdt. 9, 28. Thuc. 1, 27. 2, 30. Strab. 10, 455 skk. V. ö. Bursian Geogr. v. Griechenl. 2, 373. 377.

ZS. B.