TARTALOMP

Pammenes

PammenhV, thebaei férfiú, Epaminondasnak ifjabb kortársa, állítólag része volt már az ú. n. szent sereg szervezésében is (Plut. Pelop. 18); először nyilvánosan azonban csak a leuctrai csata után szerepelt, a mikor 1000 harczos élén abból a czélból küldték ki, hogy az arcadiaiak az ő védelme alatt megállapítsák Megalopolist. Mint mondják, macedoniai Fülöp mint fiatal ember P. házában tartózkodott. Plut. Pelop. 26. Mikor a thebaeiek másodszor törtek be a Peloponnesusba, elfoglalta a sicyoni kikötőt; egy phocisi hadjáratát is említik. Thebae kiváló férfiai közül ő az egyetlen, a ki a mantineai csata után életben maradt; újra elküldték Megalopolisba és Kr. e. 353-ban Artabazusnak, az elpártolt perzsa kormányzónak 5000 emberrel segítségére küldve a királyi hadvezéreket legyőzte két ütközetben és nagy hadi dicsőségre tett szert. Diod. Sic. 16, 34.

K. B.