TARTALOMP

Pamphilus Migmatopoles

PamjiloV MigmatopwlhV (a kenőcsárus), hírneves római orvos a Kr. utáni első század első felében; melléknevét onnan nyerte, hogy mikor Tiberius császár uralkodásának idejében Romában a mentagra nevű, igen kellemetlen ragályos bőrbaj, a mely az ú. n. tarlósömörnek egy alakja, járványszerűen lépett föl, ezen bántalom ellen hatásos kenőcsöt és tapaszt állított össze, a melyeknek eladásából nagy vagyonra tett szert. Egy gyógyszertani művet írt peri jarmacwn cz. alatt, továbbá egy peri botanwn czímű hat könyvből álló munkát, a melyben betűrendben tárgyalta a gyógynövényeket. Művei nem maradtak fenn; Galenus szerint nélkülözték a kellő önállóságot és sok tévhitet meg babonás felfogást tartalmaztak. Plin. n. h. 26, 1, 3. 6. Galen. de comp. med. sec. loc. 5, 2. ed. Kühn 12, 839 skk.

TI. M.