TARTALOMP

Panchaia

Palcaia, mesés sziget Arabia szomszédságában, az Indiai oczeánon, melyet Diodorus (5, 41) részletesen ír le Euhemerus (l. o.) nyomán. Az Euhemerus leirásának valóságát már a régiek közül sokan kétségbe vonták; Diodorus azonban és a költők (pl. Verg. G. 2, 139. 4, 379. Ov. met. 10. 309) igaznak fogadták el.

N. G.