TARTALOMP

Pantaleon

Pantalewn, Kr. e. 644-ben erőszakos úton szerezte meg magának az elisi Pisa fölött való uralmat és elvette az elisiektől az olympiai játékok rendezésének jogát. Kormányzása általában nagyon erőszakos volt. Fiai Damophon és Pyrrhus folytatták az Elis ellen való háborút, de nem értek el olyan sikert, mint atyjuk. Sparta közbenjöttével 570-ben leromboltatott Pisa városa és a pisaiak megint elisi fenhatóság alá kerültek. Paus. 6, 21. 22.

K. B.