TARTALOMP

Papii.

Említvék: – 1. Brutulus Pap., samnis férfiú, a ki megszegte a Romával való fegyverszünetet a második samnis háborúban s hogy valamikép honfitársai ki ne szolgáltassák a rómaiaknak, Kr. e. 322-ben megölte magát. Liv. 8, 39. – 2. C. Pap. Mutilus, a samniták vezére a szövetségi háborúban, Sulla verte le Kr. e. 89-ben. – 3. C. Pap. Celsus, Lanuviumból, T. Annius Milo atyja. – 4. C. Pap., Kr. e. 65-ben mint néptribunus egy polgári jogra vonatkozó törvényt hozott. Cic. off. 3, 11, 47. – 5. M. Pap. Mutilus, mint consul Kr. u. 9-ben tiszttársával Poppaeus Sabinusszal a lex Julia et Papia Poppaea nevű törvényt (l. Lex alatt) hozta s később belejutott a római senatusba. Dio Cass. 56, 10. Tac. ann. 2, 32.

B. G.