TARTALOMP

Pappus

PappoV, görög mathematikus és geographus Alexandriából, a ki Suidas szerint az idősebb Theodosius császár uralkodása alatt élt (379–395), de egy újabban talált schotion szerint már egy századdal előbb, Diocletianus alatt (284–305) virágzott. Suidas a következő munkáit sorolja fel: Sunagwnh (maJhmatich), cwrograjia oikoumenich, eiV ta ig biblia thV Ptolemaiou megalhV suntaxewV upomnhma, potamoi oi en Libuh, oneirocritica. Ránk csupán a sunagwgh maradt, elején ez is megcsonkítva, de a mely így is nagyfontosságú a mathematika történetének szempontjából, mert régibb szerzőknek értékes excerptumait tartalmazza. Kiadás Hultschtól, Berlin, 1876–78 a Vatican. 218. s. XII. alapján.

H. GY.