TARTALOMP

Paralus

ParaloV. – 1. L. Paralia. – 2. A MalieiV nevű nép partvidéke, melynek lakosait Thucydides (3, 92) Paralioi néven említi. – 3. P. nauV (feliratokon Paralia is), állami (szent) háromevezős hajó Athenaeben, mely az ünnepi küldöttségek (Jewriai, l. o.), továbbá állami követségek szállítására és háborúban vezérhajó gyanánt szolgált; Sunium kikötőjében állomásozott. Thuc. 8, 74. Arist. av. 1204. Volt egy másik ilyen hajó is, melyet kivált a delosi Jewria-k alkalmával használtak, s mely Salamis kikötőjében állomásozott. Ez utóbbinak neve Dhlia vagy Salaminia vagy csak h JewriV. Aristoph. av. 144. Thuc. 3, 33. Xen. Hell. 6, 2. 14. Később még Ammonis, Antigonis, Demetrias nevű ilyen hajókat is említenek. Legénysége athenaei polgárokból állott. – 4. Pericles legifjabb fiának neve. Plut. Per. 24. 36.

GY. GY.