TARTALOMP

Parmenion

Parmeniwn. – 1. Philotas fia, előkelő macedoniai nemzetségből. Antipaterrel együtt Fülöp király bizalmasai közé tartozott és egyik kiváló hadvezére volt. 356-ban Kr. e. győzelmesen harczolt az illyriai dardanusok ellen, 347-ben Halust ostromolta Phthiotisban, a melyet nehány hó mulva Fülöp vett be. 346 aprilisban Antipater és Eurylochus társaságában Athenaebe küldetett a béketárgyalásokra; 343-ban Euboea szigetén Eretria és Oreus ellen vezetett hadakat. Fülöptől utolsó megbizatása 336-ban az volt, hogy Attalusszal és Amyntasszal Ázsiába menve szabadítsa fel a görög városokat és készítse elő a perzsa háborút. Diod. Sic. 19, 91. 93. 17, 2. Arr. 2, 14. Just. 9, 5. Midőn N. Sándor indult el az ázsiai hadjáratra, P. a gyalogságot, fia Philotas a macedoni lovasságot vezette. P. mint az elővigyázat és mérséklet embere, óva intette N. Sándort a Granicuson való átkeléstől, majd figyelmeztette a királyt, hogy ne bizzék Phillippusban az ő orvosában, azt hitte ugyanis, hogy az Dariustól meg van vesztegetve; végül ismételten ajánlotta a perzsa király békeajánlatainak az elfogadását. Plut. Alex. 19. 29. 32. A granicusi, issusi és arbelai csatákban ő vezette a bal szárnyat, de az utóbbiban nem felelt meg a király kedve szerint feladatának. Ezért Sándor ugyan neki ajándékozta Bagoas fényes házát, de hátrahagyta Ecbatanában mint helytartót. Plut. Alex. 33. P., bár hibáztatta fiának Philotasnak fennhéjázását, de azért kétségenkívűl ő is mint a legtöbb előkelő macedoni, hibáztatta a királytól felvett keleties szokásokat is. Ezért Nagy Sándor, midőn Philotast mint az ellene szőtt összeesküvés részesét kivégeztette, megvonta bizalmát az atyától is és a 70 éves embert Ecbatanában meggyilkoltatta 330-ban. Curt. 7, 2. Diod. Sid. 17, 80. Just. 12, 5. Plut. Alex. 94. Arr. 3, 26. – 2. Görög epigramma költő Macedoniából, kinek néhány műve Philippus gyűjteményébe s ez úton a görög anthologiába jutott. Valószínűleg Augustus alatt élt. – 3. Építész, a kit N. Sándor Alexandria építésénél felhasznált s a ki állítólag a Serapeumot építette.

S. L.