TARTALOMP

Parnon

Parnwn, hegység Laconiában, a Parthenius hegységtől déli irányban húzódik, gerincze eléri a 2000 m. magasságot; csúcsain Hermesszobrok állottak; legdélibb kiszögellése teszi a hirhedt Malea hegyfokot. Paus. 2, 38, 7.

K. J.