TARTALOMP

Patiscus

római lovag. Mint negotiator Kr. e. 51-ben Ciliciában tartózkodott s innen Curiónak a játékokhoz 10 párduczot küldött. Ciceróval s ennek barátjával Caeliusszal is érintkezett. Valószínűleg egy személy azzal a Patiscusszal, ki Caesar halála után a gyilkosokhoz pártolt s Cassius hajóhadának egy részét vezette. Cic. fam. 2, 11, 2. 8, 9. 3. 12, 13, 4.

T. K.