TARTALOMP

Patrii dii.

– 1. Római védőistenségek, egyazon természetüek a Penatestekkel; azután családi isenségek, a kiktől az egyes előkelő családok eredetöket származtatták. E tekintetben tehát ugyanazok, a mik a görögöknél a Jeoi patrwoi (geneJlioi), csakhogy az utóbbiak azokat az istenségeket is jelentik, a kiknek tiszteletét valamely nép avagy család őseitől örökölte, pl. Apollót az athenaeieknél (l. GeneJlioV). V. ö. Hertzberg, De diis Romanorum patriis, 1840. – 2. A szülők boszuló istenségei (Cic. Verr. 2, 1, 3); ép úgy mint Liviusnál a paterni dii (40, 10).

L. M.