TARTALOMP

Patriumi matrimi

amjiJaleiV, még életben levő szabad szülők gyermekei. Ilyen előkelő gyermekek gyakran szegődtek a papok mellé a szertartások eltanulása czéljából s egyszersmind segédkeztek is nekik áldozás vagy vallási cselekvények (supplicatio, inauguratio, confarrestio, stb.) alkalmával (l. Camilli). Vestalisokká csak patrimae matrimae voltak választhatók.

CS. JÓ.