TARTALOMP

Pedanii.

– 1. T. Ped. a carthagóaiak ellen való harczban tünt ki Beneventumnál Kr. e. 212-ben. Liv. 25, 14. – 2. Augustus császár azzal bízta meg Kr. e. 4-ben, hogy tagja legyen azon törvényszéknek, a melynek Berytusban Herodes fiai fölött kellett itélnie. Ios. b. Jud. 1, 27. – 3. Ped. Secundus, praefectus urbi, Nero idejében veszítette el egy rabszolgája (Kr. u. 61) s ezért aztán egy régi törvény értelmében összes rabszolgáit kivégezték. Tac. ann. 14, 42 köv.

B. G.