TARTALOMP

Pelias

PeliaV, Posidonnak és Tyrónak, Saloneus leányának fia; nevelőatyja Cretheus volt, anyjának későbbi férje. Ikertestvére Neleus, féltestvérei Aeson, Pheres és Amythaon. Hom. Od. 11, 235 sk. Nejétől Aanxibiától (vgy Philomachétől, Amphion leányától) több gyermeke született, így Acastus és Alcetis. Apollod. 1, 9, 10. Testvérét Aesont megfosztotta Iolcus uralmától, fiát Iasont pedig Colchisba küldte az aranygyapjúért. Halálára vonatkozólag l. Argonautae.

G. J.