TARTALOMP

Peneus

PhneioV. – 1. Thessalia főfolyója s átalán egyike Görögország legnagyobb folyóinak; mai neve Szalamvriasz. A Pindus hegységben, nevezetesen a Lacmon csoportból ered. Strab. 9, 438. Eleinte szűk völgyön át folyik, egy nagy kanyarulatot tesz Délre, majd Északkeletre kanyarodik; a mint Thessalia területére ér, nagy mellékfolyók szakadnak beléje, így balról Tricca táján a Lethaeus, majd Titaresius, jobbról az Enipeus; sok kanyarulat után é.-keleti irányt vesz és az Olympus és Ossa hegység között ömlik a Sinus Thermaicusba. Itt képezi a hires Tempe völgyet, mely mintegy másfél órányi hosszú; eme szép völgyet szép, világos zöldesszínű vize miatt a költők számtalanszor megénekelték, sőt szinte isteni tiszteletben részesítették. Pind. Pyth. 10, 56. Verg. G. 4, 317. Hom. Il. 2, 752, 757. Hymn. Hom. 20, 3. Hes. theog. 334 stb. – 2. Jelentékeny folyó Elisben; az Erymanthus hegység déli lejtőin ered, nem messze Pylustól beléömlik a Ladon folyó, azután átszeli Elis szent városát; az ókorban a Chelonatas hegyfoktól Keletre ömlött az Ión tengerbe, de a talaj sajátságos alluvialis alakulásánál fogva irányt változtatott és ma az említett hegyfoktól DK.-re szakad a tengerbe. Ma Gasztuni néven ismeretes, felső folyásánál pedig az általa átszelt szakadékokról Verveni néven nevzeik. Paus. 6, 22, 5. Strab. 8, 337. v. ö. Leake, Morea 1, 7. 2, 116.

K. J.