TARTALOMP

Perfectissimi

egyike azon rangfokozatok neveinek, a melyeket Constantinus császár görög mintára állított föl a tisztviselőkre nézve. E fokozatokon (I. illustres, II. spectibales, III. clarissimi, IV. perfectissimi, V. egregii) helye volt az előléptetésnek is. A nobilissimi (társkormányzók és trónöröklők) e fokozatokon kívül állottak.

CS. JÓ.