TARTALOMP

Periphas

PerijaV. – 1. Benszülött hős Atticában, még pedig Cecropsot megelőző időből; Apollo személyének szolgája, a kit kiváló tulajdonainál fogva királynak választottak és csak úgy tiszteltek, akár csak magát Zeust. Az utóbbi ezért meg is akarta semmisíteni, azonban Apollo kérésére megkegyelmezett neki, mindössze sassá változtatta által. Ov. met .7. 400. Anton. Lib. 6. – 2. Egyike a Lapitha harczosoknak. Ov. met. 12, 449. – 3. Aetoliai Ochesiusnak fia, a kit Ares Ilion falai alatt megölt. Hom. Il. 5, 842. – 4. Epytus fia, Aeneas hirnöke. Hom. Il. 17, 323. – 5. Görög harczos, kinek része volt Ilion elfoglalásában. Verg. A. 2, 476.

L.M.