TARTALOMP

Pervistromata

peristrwmata, drága szőnyegek, milyeneket az ágy matrácza fölé (Cic. Phil. 2, 27), pamlagokra, padlóra stb. szoktak teríteni. A legbecsesebbeket Miletus, Corinthus s általában, miként manap is, a Kelet szolgáltatta. Aristoph. vesp. 1143 sk. ran. 542. Plin. n. h. 8, 48, 74.

M. J.