TARTALOMP

Perjurium

epiorcia, esküszegés, hamis eskü. Cic. off. 3, 29. A görögök nem büntették a p.-ot, mert a perjurus az istenek büntetést hivta ki a rájuk való hivatkozással. Perjurii poena előfordul Paulusnál (Dig, 4, 3, 22). a vezeklést (expiatio) a rómainak nem volt szabad elmulasztani, ha tisztulni akart a p. súlyától. A görögök hitszegése és hamis esküvése közmondásos volt (graec fides nulla fides); csak az athenaeiek tettek kivételt. ’Attich pistiV, Suid. A császárkorban is az istenekre hagyták a p. büntetését (Tac. ann. 1, 73), de a császár jólétére (salus) vagy geniusára való hivatkozással a törvény előtt letett hamis esküt crimen minutae majestatisnak vették (l. Majestas). A keresztény császárok infamiával sujtották a perjurust.

CS. JÓ.