TARTALOMP

Persaeus

PersaioV. – 1. Cittiumból, Demetrius fia, rabszolga, majd Zeno tanítványa és stoikus bölcselő, Antigonus Gonatas uralma alatt élt s valószínűleg 243-ban Kr. e. halt m4eg. Aratusszal, Alexander Aetolusszal s más tudósokkal együtt Antigonus udvarában élt, a ki őt hadvezérré is megtette. Cic. n. d. 1, 15, 38. Diog. Lërt. 7, 6, 13 s egyebütt. Plut. Arat. 18, 23. – 2. L. Perses.

S. K.