TARTALOMP

Petronius Musa

PetrwnioV MousaV, jeles gyógyszertani író és az empirikus orvosi iskola kiváló képviselője a Kr. u. első század első felében. Az irodalomban sokszor összetévesztették Antonius Musával, Augustus császár híres orvosával, a ki a methodikus iskolához tartozott és irodalmi munkásságot nem fejtett ki. Pharmacologiai műveit Galenus dicsérőleg említi, de ezek elvesztek. Erotian. ed. Franzii, 260. Gal. de comp. medic. sec. gen. 2, ed. Kühn 12,502 skk. Ernst H. F. Meyer, Geschichte d. Botan. 2, 44–55.

TI. M.