TARTALOMP

Phaedon

Faidwn, elisi, ifjú korában rabszolga, majd Socrates közbenjárására Cebes vagy Alcibiades kiváltotta s azóta Socratesnek holtáig hív tanítványa. Úgy látszik, hogy Socrates halála után visszatért Elisbe s itt a socratesi philosophia részére iskolát alapított. Plato tette nevét híressé egy dialogusával, melynek czíme Ph. Diog. Laërt. 2, 205. Gell. n. A. 2, 18.

S. K.